Mevzuat|Hesaplamalar|Formlar|SSS|Hayata Dair|İletişim|Hakkımda
 
 
  Kidem ve İhbarTazminati Birlikte Hesaplama
Kidem tazminati, "isveren tarafindan isten çikarilan" isçiye Is Kanunu geregince verilmesi gereken bir tazminat seklidir.
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi kidem tazminatina hak kazanamaz.
Kidem tazminatinin söz konusu olabilmesi için tam bir yilin dolmasi gereklidir.
Kidem tazminatinin hesaplanmasi, son ücret üzerinden yapilir.
Kidem tazminati brüt ücret üzerinden hesaplanir. Yalnizca damga vergisi kesintisi yapilir.
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi ihbar tazminatina hak kazanamaz. Ihbar tazminati üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapilir.

hesaplama için tıklayınız...

 

  Kidem Tazminati Hesaplama
Kidem tazminati, "isveren tarafindan isten çikarilan" isçiye Is Kanunu geregince verilmesi gereken bir tazminat seklidir.
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi kidem tazminatina hak kazanamaz.
Kidem tazminatinin söz konusu olabilmesi için tam bir yilin dolmasi gereklidir.
Kidem tazminatinin hesaplanmasi, son ücret üzerinden yapilir.
Kidem tazminati brüt ücret üzerinden hesaplanir. Yalnizca damga vergisi kesintisi yapilir.

hesaplama için tıklayınız...

 

  İhbar Tazminati Hesaplama
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi ihbar tazminatina hak kazanamaz. Ihbar tazminati üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapilir.
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüs isçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yili kadar sürmüs isçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yildan 3 yila kadar sürmüs isçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yildan fazla sürmüs isçi için 8 hafta

hesaplama için tıklayınız...

 

  Net Ücret - Brüt Ücret Hesaplama
SSK Isçi Payi % 14
SSK Issizlik Sigortasi Isçi Payi % 1
Gelir Vergisi % 15 - % 35
Damga Vergisi % 066

hesaplama için tıklayınız...

 

  Gelir Vergisi Hesaplama
2011 Yılı için geçerli Gelir Vergisi Tarifesi
9.400 TL'ye kadar % 15
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlasi % 20
53.000 YTL'nin 23.000 TL'si için 4.130. TL, fazlasi % 27
53.000 YTL'den fazlasinin 53.000 YTL'si için 12.230 YTL, fazlasi % 35

hesaplama için tıklayınız...

 

  Asgari Geçim Indirimi Hesaplama
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildigi takvim yili basinda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalisan 16 yasindan büyük isçiler için uygulanan asgarî ücretin yillik brüt tutarinin; mükellefin kendisi için % 50'si, çalismayan ve herhangi bir geliri olmayan esi için % 10'u, çocuklarin her biri için ayri ayri olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Asgarî geçim indirimi, Belirlenen bu tutarin % 15’idir.

Indirimin uygulamasinda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafindan bakilan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasini kaybetmis torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yasini veya tahsilde olup 25 yasini doldurmamis çocuklari, "es" tabiri ise, aralarinda yasal evlilik bagi bulunan kisileri ifade eder.

hesaplama için tıklayınız...

 

  Kira Gelir Hesaplama
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri, istisna tutarını (2011 yılı için 2.800 Türk Lirasını) aşanlar,

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2011 yılı için 22.000 Türk Lirasını) aşanlar, 

(Beyanname verme sınır olan 22.000 Türk Lirasının aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)

Ödeyeceğiniz gelir vergisini bu bölümden yararlanarak hesaplayabilirsiniz.

hesaplama için tıklayınız...

 

  Yasal Vekalet Ücreti Hesaplama

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

İlk 22.000,00 TL için % 12  
Sonra gelen 33.000,00 TL için % 11  
Sonra gelen 55.000,00 TL için % 8  
Sonra gelen 165.000,00 TL için % 6  
Sonra gelen 440.000,00 TL için % 4  
Sonra gelen 660.000,00 TL için % 3  
Sonra gelen 1.100.000,00 TL için % 1,5  
2.475.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1  

hesaplama için tıklayınız...

 

  Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir.

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.

hesaplama için tıklayınız...

 
Veritabanında uygun kayıt bulunamadı
devamı için tıklayın
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülüklertitle>