Mevzuat|Hesaplamalar|Formlar|SSS|Hayata Dair|İletişim|Hakkımda
 
 
  Kidem ve İhbarTazminati Birlikte Hesaplama
Kidem tazminati, "isveren tarafindan isten çikarilan" isçiye Is Kanunu geregince verilmesi gereken bir tazminat seklidir.
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi kidem tazminatina hak kazanamaz.
Kidem tazminatinin söz konusu olabilmesi için tam bir yilin dolmasi gereklidir.
Kidem tazminatinin hesaplanmasi, son ücret üzerinden yapilir.
Kidem tazminati brüt ücret üzerinden hesaplanir. Yalnizca damga vergisi kesintisi yapilir.
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi ihbar tazminatina hak kazanamaz. Ihbar tazminati üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapilir.

hesaplama için tıklayınız...

 

  Kidem Tazminati Hesaplama
Kidem tazminati, "isveren tarafindan isten çikarilan" isçiye Is Kanunu geregince verilmesi gereken bir tazminat seklidir.
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi kidem tazminatina hak kazanamaz.
Kidem tazminatinin söz konusu olabilmesi için tam bir yilin dolmasi gereklidir.
Kidem tazminatinin hesaplanmasi, son ücret üzerinden yapilir.
Kidem tazminati brüt ücret üzerinden hesaplanir. Yalnizca damga vergisi kesintisi yapilir.

hesaplama için tıklayınız...

 

  İhbar Tazminati Hesaplama
Kendi istegiyle isten ayrilan isçi ihbar tazminatina hak kazanamaz. Ihbar tazminati üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapilir.
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüs isçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yili kadar sürmüs isçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yildan 3 yila kadar sürmüs isçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yildan fazla sürmüs isçi için 8 hafta

hesaplama için tıklayınız...

 

  Net Ücret - Brüt Ücret Hesaplama
SSK Isçi Payi % 14
SSK Issizlik Sigortasi Isçi Payi % 1
Gelir Vergisi % 15 - % 35
Damga Vergisi % 066

hesaplama için tıklayınız...

 

  Gelir Vergisi Hesaplama
2011 Yılı için geçerli Gelir Vergisi Tarifesi
9.400 TL'ye kadar % 15
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlasi % 20
53.000 YTL'nin 23.000 TL'si için 4.130. TL, fazlasi % 27
53.000 YTL'den fazlasinin 53.000 YTL'si için 12.230 YTL, fazlasi % 35

hesaplama için tıklayınız...

 

  Asgari Geçim Indirimi Hesaplama
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildigi takvim yili basinda geçerli olan ve sanayi kesiminde çalisan 16 yasindan büyük isçiler için uygulanan asgarî ücretin yillik brüt tutarinin; mükellefin kendisi için % 50'si, çalismayan ve herhangi bir geliri olmayan esi için % 10'u, çocuklarin her biri için ayri ayri olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Asgarî geçim indirimi, Belirlenen bu tutarin % 15’idir.

Indirimin uygulamasinda "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafindan bakilan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasini kaybetmis torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yasini veya tahsilde olup 25 yasini doldurmamis çocuklari, "es" tabiri ise, aralarinda yasal evlilik bagi bulunan kisileri ifade eder.

hesaplama için tıklayınız...

 

  Kira Gelir Hesaplama
Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri, istisna tutarını (2011 yılı için 2.800 Türk Lirasını) aşanlar,

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2011 yılı için 22.000 Türk Lirasını) aşanlar, 

(Beyanname verme sınır olan 22.000 Türk Lirasının aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile mesken kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)

Ödeyeceğiniz gelir vergisini bu bölümden yararlanarak hesaplayabilirsiniz.

hesaplama için tıklayınız...

 

  Yasal Vekalet Ücreti Hesaplama

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

İlk 22.000,00 TL için % 12  
Sonra gelen 33.000,00 TL için % 11  
Sonra gelen 55.000,00 TL için % 8  
Sonra gelen 165.000,00 TL için % 6  
Sonra gelen 440.000,00 TL için % 4  
Sonra gelen 660.000,00 TL için % 3  
Sonra gelen 1.100.000,00 TL için % 1,5  
2.475.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1  

hesaplama için tıklayınız...

 

  Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama
Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir.

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.

hesaplama için tıklayınız...

 
Veritabanında uygun kayıt bulunamadı
devamı için tıklayın
647 Reeskont Faiz Gelirleri
Reeskont faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. İşleyişi; İşletmenin senetli borçlarını dönem sonu itibariyle yapılan reeskont işlem faiz geliri ile; alacak senetleri reeskontunun, izleyen dönem başında iptalinden ortaya çıkan faiz gelirleri bu hesaba alacak yazılır.
KDV Tevkifatları (Mayıs 2012)
Veraset İntikal Vergisi Oran v...
SMMM nasıl olunur?
Defter Tutma Hadleri (2012)
Asgari Geçim İndirimi (2012)
VD Bildirim ve Süreleri
Usulsuzluk Dereceleri ve Cezal...
Emekli aylıklarının hesaplanma...
Birden Fazla Aylık ve Gelir
KDV Yönünden Vade Farkları
Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma ...
Tasfiye İşlemleri
Belgesiz Gider Kaydı
İşçi Özlük Dosyası
Sermaye Şirketlerinde Karar Ni...
Hangi Ödemelerden Vergi-SSK Ke...
SSK İdari Para Cezaları (2012)...
Fatura-Sevk İrsaliyesi-İrsaliy...
Beyan Verme ve Ödeme Süreleri<...
Güncel Kdv Oranları
Gider Pusulası ile Belgelendir...
Kod Listeleri ve Açıklamaları<...
İhbar Bildirim Süreleri
Yıllık Ücretli İzin
Gelir Vergisi Tarifesi
Kıdem Tazminatı
Mal İadelerinde Kdv Uygulaması...
Demirbaş ve Fiş Düzenleme Sını...
İşsizlik Sigortası
SSK Taban ve Tavan
Ba Bs Form Açıklamaları
Asgari Ücret ve Yemek Yardımı<...
Noterler Birliği SMMM Girişi
Sigortalı Sorgulama
İnternet Vergi Dairesi
Ankara Ticaret Odası
Marka/Patent Araştırma
Emekli Maaşı Hesaplama
Enflasyon Oranları
E-Beyanname
M.T.V. 2012
Kasko Değerleri
E-Bildirge
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi...
Döviz Kurları
Gelir Vergi Dairesi
Kurumlar Vergi Dairesi
Danıştay Kararları
Çalışılmadığına dair bildirim
Sigortalı İşe Giriş Çıkış Bild...
Özelgeler
Posta Kodu Sorgulama
Adres Kayıt Sistemi
Güncel Türkçe Sözlük
İller arası mesafe

Mevzuat| Hesaplamalar| Formlar| SSS| Hayata Dair| İletişim| Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Yaşar Yıldız bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Yaşar Yıldız, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Yaşar Yıldız, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaşar Yıldız |